Al mapa conceptual podeu consultar informació de les assignatures que composen el grau, sel·leccionar optatives i fer click damunt les asignatures per veure les seves relacions amb la resta d'assignatures, posant el cursor sobre les relacions podreu veure en que consisteixen.


Visualitzar descripcions enfocades a:

A continuació se descriuen els diferents nivells de les possibles relacions existents entre les assignatures:

  • Necessària: Es considera necessari que l'alumne hagi adquirit la majoria de coneixements i competències d'aquesta assignatura prèvia per poder afrontar la següent amb garanties.
  • Aconsellable: L'adquisició d'un conjunt de coneixements d'aquesta assignatura facilitarà la comprensió i l'èxit a la següent.
  • Convenient: Per obtenir una visió global dels coneixements i competències de la titulació seria interessant haver cursat la assignatura prèvia abans d'iniciar la posterior.